Facebook
Zajęcia taneczne dla dzieci - trwają zapisy

Zapraszamy wszystkie dzieci, dla których muzyka i taniec są ważnym elementem życia na nasze zajęcia taneczne.

Więcej informacji pod numerem telefonu.

Zapraszamy.

Poradnictwo logopedyczne

Oferta » Terapia/Poradnictwo » Poradnictwo logopedyczne

Aby dziecko mogło opanować język mówiony, powinno dobrze słyszeć. To jednak nie wystarczy, powinno też umieć zapamiętywać słowa, kojarzyć je z odpowiednimicpojęciami oraz rozumieć funkcję form gramatycznych. Jest to możliwe, jeśli dobremu słuchowi fizjologicznemu towarzyszy odpowiednio rozwinięty słuch fonematyczny, mozna powiedzieć, że jest to zdolność do odbioru i odpowiedniej interpretacji istotnych cech z sygnału mowy.

Nie zawsze jednak mamy świadomość, że dzieci nie tylko inaczej mówią, ale też "słyszą" inaczej niż dorośli - jakby mniej precyzyjnie, nie zawsze wychwytując z bogatego sygnału mowy te cechy, które są ważne dla komunikacji w danym języku.

Zanim wyślemy dziecko do pierwszej klasy lub na początku nauki szkolnej warto sprawdzić, czy ma ono dobrze rozwinięty słuch fonematyczny. Precyzyjne rozpoznanie słyszanego tekstu ogromnie ułatwia naukę czytania i pisania, natomiast zaburzenia w tym zakresie mogą zniechęcić dziecko i do nauki języka polskiego i do szkoły jako instytucji.

W ramach poradnictwa logopedycznego prowadzimy :

 - ćwiczenia wspomagające rozwój procesów mentalnych, odpowiadających za rozumienie i produkcję mowy oraz ułatwiających naukę czytania i pisania,

 - ćwiczenia udoskonalające wymowę,

 - wstępną ocenę percepcji słuchowej badanych osób,

 - test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych wraz z omówieniem zagadnień i przejrzystym wstępem.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com