Facebook
Zajęcia taneczne dla dzieci - trwają zapisy

Zapraszamy wszystkie dzieci, dla których muzyka i taniec są ważnym elementem życia na nasze zajęcia taneczne.

Więcej informacji pod numerem telefonu.

Zapraszamy.

Terapia pedagogiczna

Oferta » Terapia/Poradnictwo » Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania w obrębie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, pozwalające na budowanie wiary we własne siły, zmieniające nastawienie do pracy i nauki, ograniczające przyczyny niepowodzeń szkolnych.

 

W ramach terapii pedagogicznej prowadzimy zajęcia m.in. w zakresie :

- terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja,dysgrafia);

- terapii dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji;

- terapii dzieci mających problemy z ortografią (dysortografia);

- terapii dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi;

- zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

 

Ponadto proponujemy Państwa dziecku cykl zajęć pt. "Słucham, czytam, powtarzam, umiem, rozumiem" w ramach których prowadzimy :

- zajęcia podczas których dziecko powtarza i utrwala materiał, a także ćwiczy zdobyte umiejętności;

- zajęcia wyrównawcze, pomagające wyrównać braki powstałe z powodu np. długiej nieobecności w szkole;

- zajęcia usprawniające proces czytania i pisania.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com